Variabelekosten bij restaurants

Restaurant managers hebben geen makkelijke taak. Hun dagelijks werk is totaal afhankelijk van de aantal bezoekers aan hun  restaurants. Is het bezoek aan de restaurant weinig, dan is er minder omzet, als gevolg waarvan er minder geld is om het personeel uit te betalen. Om dit te voorkomen zijn er een aantal modellen ontworpen om de zak dan nog onder controle te houden en geen verlies op na te houden.

Arbeidskosten

Personeelskosten zijn van eminent belang. Voedsel/drank kosten en arbeidskosten kunnen van restaurant tot restaurant verschillen. Gaat het om een luxe restaurant, dan kunnen de kosten vanwege de service iets hoger zijn dan wanneer de diensten van een fastfood restaurant komen, waar er bijna geen persoonlijke service wordt verleend. Verder nog speelt het component minimumuurloon bij de  kosten van arbeid ook een rol.  Hoe meer de arbeider moet bewegen, hoe hoger de arbeidskosten worden.

Constante en variabele kosten

Hier moet er zeker een onderscheid worden gemaakt tussen constante-en variabele kosten. Dit artikel richt zich meer op de variabele kosten.                      

Meestal worden de kosten die een bedrijf maakt ingedeeld per soort. Voorbeelden daarvan zijn personeelskosten en kosten van eten en drinken. Een ander manier om de kosten in te delen is om te kijken of de kosten vast zijn of variabel.

Constante kosten zijn kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte(productie of afzet).

De variabele kosten kunnen ook worden onderverdeel in:

  • Variabele kosten voor het personeel, dat zich alleen richt op de kosten van het restaurant op haar personeel
  • En de variabele kosten voor de inkopen, dat zich alleen richt op de management van de inkopen.

 

Variabele kosten personeel

Variabele kosten zijn bijvoorbeeld personeelskosten van parttimers. De manager bepaald per shift hoeveel personeelsleden een dienst draaien.

Er wordt bijvoorbeeld op een bepaalde dagdienst 1000 Euro omzet verwacht. De manager zet naar haar schatting dus vier personeelsleden in. Zodra de manager merkt dat het minder druk wordt in het restaurant, stuurt die een van de parttimers onmiddellijk naar huis. Zo wordt er bespaard op de variabele kosten.

De meeste restaurants hebben een bepaalde basis nodig om de restaurant op normale uren gewoon draaiende te houden. Het ligt in beginsel in de bedoeling dat ook de parttimers aan het werk blijven. Indien de parttimers naar huis moeten, betekend het dat het restaurant niet op haar volle toure draait.

 

Variabele kosten inkopen

De ondernemer geeft ook geld uit bij het inkopen van eten en drinken. Dit zijn ook variabele kosten. Controle over deze kosten kan meestal worden uitgevoerd door de bestellingen goed in de gaten te houden. Indien er bijvoorbeeld dubbel besteld wordt, moet de mogelijkheid er bestaan om de extra goederen te retouren aan de leverancier. Zo hoeft er niet voor te worden betaald. Geld uitgeven aan deze variabele kosten is ook afhankelijk van de drukte van de restaurants. Indien de goederen aan de klanten kunnen worden aangeboden, hoeven de goederen niet terug naar de leverancier.

Kostenberekening

Tenslotte is het van belang om te weten hoe de kosten van een restaurant precies worden berekend. Hieronder volgt een limitatieve beschrijving van hoe dat zou kunnen gebeuren:

Stel nou dat de inkomsten op maand basis rond de €20.000 zijn. Indien de uitgaven van aan drank en voeding rond de €5000 zijn, is dat 25% van de inkomsten. Komt nog bij kijken arbeidskosten en belastingen dat wij voor het gemak stellen op €7000. Dit is 35% van de inkomsten. In totaal geeft de restauranthouder €12.000 of te wel 60% van de inkomsten uit aan deze twee kostenposten. Dit is een overzicht met inachtneming van constantekosten. Indien het zou gaan om variabele kosten, zou het plaatje er wat ander uitzien. Dat verschilt van restaurant tot restaurant.

Bekijk deze links voor wat extra informatie over kosten van restaurants:

http://www.cpj-accountants.be/Nieuws/2015/01/Vier-wist-je-datjes-over-restaurantkosten

https://www.youtube.com/watch?v=6WjmviTKXjk