Kosten die komen kijken bij het runnen van een restaurant

De beste restaurant houder is hij/zij, die aan het begin van de week precies weet welke kosten hij tot aan het eind van de week moet betalen. Die weet tevens een goede inventaris op na te houden, om te weten welke kosten wel of niet moeten worden gemaakt.

Dit artikel richt zich op de kosten die komen kijken bij het runnen vaneen restaurant. De te bespreken onderwerpen zijn:

  • Voeding en drank
  • Arbeidskosten
  • Financiële administratie
  • Huur
  • Reclame
  • Variatie in het menu
  • Goede sfeer
  • Kostenberekening

Voeding en drank


Om te beginnen kan makkelijk worden gezegd dat voedsel en drank het aller belangrijkste uitgave zal zijn. Natuurlijk, want dat is hetgeen waar de klanten naar de restaurant voor komen. Kosten van voedsel en drank is geheel afhankelijk van de afkomst van voedsel en drank zelf. Is de restauranthouder zelf in staat om alle basis benodigdheden zelf te vervaardigen, zien de kosten er anders uit, dan wanneer de goederen moeten worden gekocht of geïmporteerd. Hierin komt natuurlijk ook de kosten van transport inbegrepen bij kijken.

Arbeidskosten

Het tweede belangrijke in dit geheel is de kosten van arbeid. Voedsel/drank kosten en arbeidskosten kunnen van restaurant tot restaurant verschillen. Gaat het om een luxe restaurant, dan kunnen de kosten vanwege de service iets hoger zijn dan wanneer de diensten van een fastfood restaurant komen, waar er bijna geen persoonlijke service wordt verleend.

Verder nog speelt het component minimumuurloon bij de  kosten van arbeid ook een rol.  Hoe meer de arbeider moet bewegen, hoe hoger de arbeidskosten worden.

Financiële administratie

Indien de restauranthouder zelf niet instaat is om een eigen financiële administratie op na te houden, zullen externe krachten moeten worden ingehuurd om de zaak te controleren en vast te leggen.

Huur

Niet elke ondernemer is in staat een eigen ruimte te kopen. Velen moeten het vaak doen met het huren van een pand of een geschikte ruimte voor het ondernemen. De kosten van huur fluctueren meestal niet en zijn een van de meest voorspelbare kosten. Hierbij kunnen ook direct de koten nutsvoorzieningen wordne inbegrepen.

Reclame

Zefs de meest verkopende jongens als Mac Donald en Burgerking maken gebruik van de meeste beschikbare kanalen om hun producten meer bekendheid te geven. Dit ook vanwege de zware concurrentie in de voedselsector. Zo zullen vele restauranthouders ook wat uitgeven aan reclames op de TV, Radio, Barners of social media zelf.

Variatie in het menu

Het komt ook vaak voor dat restauranten wat variatie brengen in hun menu. Om in plaats van klanten de resultaten van de eerste recepten te laten proeven, huurt de restauranthouder liever externe mensen in om de nieuwe gerechten te proeven en te beoordelen.

Goede sfeer

Om de klanten een goede sfeer te kunnen bieden is het van belang dat de restaurant ruimte er goed uitziet, en ook goed ruikt. Daarvoor kan de restauranthouder aparte diensten inhuren zoals schoonmaakbedrijven of interieur verzorgers. Echter kunnen deze mensen ook als vaste arbeiders in dienst worden genomen.

Kostenberekening

Tenslotte is het van belang om te weten hoe de kosten van een restaurant precies worden berekend. Hieronder volgt een limitatieve beschrijving van hoe dat zou kunnen gebeuren.

Stel nou dat de inkomsten op maand basis rond de €20.000 zijn. Indien de uitgaven van aan drank en voeding rond de €5000 zijn, is dat 25% van de inkomsten. Komt nog bij kijken arbeidskosten en belastingen dat wij voor het gemak stellen op €7000. Dit is 35% van de inkomsten. In totaal geeft de restauranthouder €12.000 of te wel 60% van de inkomsten uit aan deze twee kostenposten.

Bekijk deze links vorowat extra informatie over kosten van estaurants:

http://www.cpj-accountants.be/Nieuws/2015/01/Vier-wist-je-datjes-over-restaurantkosten

https://www.youtube.com/watch?v=6WjmviTKXjk

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *