Wie ben ik?

Goedendag. Ik ben Gerrit
Het is vaak gebleken dat Nederlanders zich zowel in Nederland als in het buitenland storen aan de wijze waarop zij in restaurants behandeld worden, of klagen over het eten dat geserveerd wordt. Middels deze blog wordt getracht om een overzicht te geven van hoe de restauranthouder zulke situaties kan voorkomen, en hoe de restaurantbezoeker zulke situaties kan voorkomen. Ik heb er vaak onder moeten leiden als bezoeker. Vandaar ik het nodig acht om mijn medemens ook wat tipjes tegeven over de restaurantwereld. Ik ben geen restauranthouder, maar heb mij wel verdiept in de wereld van restaurants om er iets van te kunnen zeggen. De problemen hebik echter niet alleen bij mijzelf gezien,maar ook bij anderen mogen constateren. En dat zekerdoor de jaren heen. Leren communiceren en leren accepteren dat zaken ok anders kunnen, is geen moeiljke job. Daar maak ik mijzelf sterk voor en daar probeer ik ook anderen sterk in te maken.

Het ligt aan de andere kant niet in de bedoeling om in de schoenen van de restauranthouder te komen staan, fvoor derestaurant bezoeker te bepaen wat hijof zij wel of niet moet doen. Hetgaat hier om de observaties, de kennis en de mogelijkheden te delen met een ieder die daartoe de behoefte heeft.
Dit blog is opgezet specifiek voor mensen die willen weten wat er allemaal gebeurd in de restaurantwereld. Het is een heel breed onderwerp, maar ik hoop hiermee zoveel mogelijk mensen aan te spreken.

Dank voor Uw aandacht en veel leesplezier.