Variabelekosten bij restaurants

Restaurant managers hebben geen makkelijke taak. Hun dagelijks werk is totaal afhankelijk van de aantal bezoekers aan hun  restaurants. Is het bezoek aan de restaurant weinig, dan is er minder omzet, als gevolg waarvan er minder geld is om het personeel uit te betalen. Om dit te voorkomen zijn er een aantal modellen ontworpen om de zak dan nog onder controle te houden en geen verlies op na te houden.

Arbeidskosten

Personeelskosten zijn van eminent belang. Voedsel/drank kosten en arbeidskosten kunnen van restaurant tot restaurant verschillen. Gaat het om een luxe restaurant, dan kunnen de kosten vanwege de service iets hoger zijn dan wanneer de diensten van een fastfood restaurant komen, waar er bijna geen persoonlijke service wordt verleend. Verder nog speelt het component minimumuurloon bij de  kosten van arbeid ook een rol.  Hoe meer de arbeider moet bewegen, hoe hoger de arbeidskosten worden.

Constante en variabele kosten

Hier moet er zeker een onderscheid worden gemaakt tussen constante-en variabele kosten. Dit artikel richt zich meer op de variabele kosten.                      

Meestal worden de kosten die een bedrijf maakt ingedeeld per soort. Voorbeelden daarvan zijn personeelskosten en kosten van eten en drinken. Een ander manier om de kosten in te delen is om te kijken of de kosten vast zijn of variabel.

Constante kosten zijn kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte(productie of afzet).

De variabele kosten kunnen ook worden onderverdeel in:

  • Variabele kosten voor het personeel, dat zich alleen richt op de kosten van het restaurant op haar personeel
  • En de variabele kosten voor de inkopen, dat zich alleen richt op de management van de inkopen.

 

Variabele kosten personeel

Variabele kosten zijn bijvoorbeeld personeelskosten van parttimers. De manager bepaald per shift hoeveel personeelsleden een dienst draaien.

Er wordt bijvoorbeeld op een bepaalde dagdienst 1000 Euro omzet verwacht. De manager zet naar haar schatting dus vier personeelsleden in. Zodra de manager merkt dat het minder druk wordt in het restaurant, stuurt die een van de parttimers onmiddellijk naar huis. Zo wordt er bespaard op de variabele kosten.

De meeste restaurants hebben een bepaalde basis nodig om de restaurant op normale uren gewoon draaiende te houden. Het ligt in beginsel in de bedoeling dat ook de parttimers aan het werk blijven. Indien de parttimers naar huis moeten, betekend het dat het restaurant niet op haar volle toure draait.

 

Variabele kosten inkopen

De ondernemer geeft ook geld uit bij het inkopen van eten en drinken. Dit zijn ook variabele kosten. Controle over deze kosten kan meestal worden uitgevoerd door de bestellingen goed in de gaten te houden. Indien er bijvoorbeeld dubbel besteld wordt, moet de mogelijkheid er bestaan om de extra goederen te retouren aan de leverancier. Zo hoeft er niet voor te worden betaald. Geld uitgeven aan deze variabele kosten is ook afhankelijk van de drukte van de restaurants. Indien de goederen aan de klanten kunnen worden aangeboden, hoeven de goederen niet terug naar de leverancier.

Kostenberekening

Tenslotte is het van belang om te weten hoe de kosten van een restaurant precies worden berekend. Hieronder volgt een limitatieve beschrijving van hoe dat zou kunnen gebeuren:

Stel nou dat de inkomsten op maand basis rond de €20.000 zijn. Indien de uitgaven van aan drank en voeding rond de €5000 zijn, is dat 25% van de inkomsten. Komt nog bij kijken arbeidskosten en belastingen dat wij voor het gemak stellen op €7000. Dit is 35% van de inkomsten. In totaal geeft de restauranthouder €12.000 of te wel 60% van de inkomsten uit aan deze twee kostenposten. Dit is een overzicht met inachtneming van constantekosten. Indien het zou gaan om variabele kosten, zou het plaatje er wat ander uitzien. Dat verschilt van restaurant tot restaurant.

Bekijk deze links voor wat extra informatie over kosten van restaurants:

http://www.cpj-accountants.be/Nieuws/2015/01/Vier-wist-je-datjes-over-restaurantkosten

https://www.youtube.com/watch?v=6WjmviTKXjk

 

 

Kosten die komen kijken bij het runnen van een restaurant

De beste restaurant houder is hij/zij, die aan het begin van de week precies weet welke kosten hij tot aan het eind van de week moet betalen. Die weet tevens een goede inventaris op na te houden, om te weten welke kosten wel of niet moeten worden gemaakt.

Dit artikel richt zich op de kosten die komen kijken bij het runnen vaneen restaurant. De te bespreken onderwerpen zijn:

  • Voeding en drank
  • Arbeidskosten
  • Financiële administratie
  • Huur
  • Reclame
  • Variatie in het menu
  • Goede sfeer
  • Kostenberekening

Voeding en drank


Om te beginnen kan makkelijk worden gezegd dat voedsel en drank het aller belangrijkste uitgave zal zijn. Natuurlijk, want dat is hetgeen waar de klanten naar de restaurant voor komen. Kosten van voedsel en drank is geheel afhankelijk van de afkomst van voedsel en drank zelf. Is de restauranthouder zelf in staat om alle basis benodigdheden zelf te vervaardigen, zien de kosten er anders uit, dan wanneer de goederen moeten worden gekocht of geïmporteerd. Hierin komt natuurlijk ook de kosten van transport inbegrepen bij kijken.

Arbeidskosten

Het tweede belangrijke in dit geheel is de kosten van arbeid. Voedsel/drank kosten en arbeidskosten kunnen van restaurant tot restaurant verschillen. Gaat het om een luxe restaurant, dan kunnen de kosten vanwege de service iets hoger zijn dan wanneer de diensten van een fastfood restaurant komen, waar er bijna geen persoonlijke service wordt verleend.

Verder nog speelt het component minimumuurloon bij de  kosten van arbeid ook een rol.  Hoe meer de arbeider moet bewegen, hoe hoger de arbeidskosten worden.

Financiële administratie

Indien de restauranthouder zelf niet instaat is om een eigen financiële administratie op na te houden, zullen externe krachten moeten worden ingehuurd om de zaak te controleren en vast te leggen.

Huur

Niet elke ondernemer is in staat een eigen ruimte te kopen. Velen moeten het vaak doen met het huren van een pand of een geschikte ruimte voor het ondernemen. De kosten van huur fluctueren meestal niet en zijn een van de meest voorspelbare kosten. Hierbij kunnen ook direct de koten nutsvoorzieningen wordne inbegrepen.

Reclame

Zefs de meest verkopende jongens als Mac Donald en Burgerking maken gebruik van de meeste beschikbare kanalen om hun producten meer bekendheid te geven. Dit ook vanwege de zware concurrentie in de voedselsector. Zo zullen vele restauranthouders ook wat uitgeven aan reclames op de TV, Radio, Barners of social media zelf.

Variatie in het menu

Het komt ook vaak voor dat restauranten wat variatie brengen in hun menu. Om in plaats van klanten de resultaten van de eerste recepten te laten proeven, huurt de restauranthouder liever externe mensen in om de nieuwe gerechten te proeven en te beoordelen.

Goede sfeer

Om de klanten een goede sfeer te kunnen bieden is het van belang dat de restaurant ruimte er goed uitziet, en ook goed ruikt. Daarvoor kan de restauranthouder aparte diensten inhuren zoals schoonmaakbedrijven of interieur verzorgers. Echter kunnen deze mensen ook als vaste arbeiders in dienst worden genomen.

Kostenberekening

Tenslotte is het van belang om te weten hoe de kosten van een restaurant precies worden berekend. Hieronder volgt een limitatieve beschrijving van hoe dat zou kunnen gebeuren.

Stel nou dat de inkomsten op maand basis rond de €20.000 zijn. Indien de uitgaven van aan drank en voeding rond de €5000 zijn, is dat 25% van de inkomsten. Komt nog bij kijken arbeidskosten en belastingen dat wij voor het gemak stellen op €7000. Dit is 35% van de inkomsten. In totaal geeft de restauranthouder €12.000 of te wel 60% van de inkomsten uit aan deze twee kostenposten.

Bekijk deze links vorowat extra informatie over kosten van estaurants:

http://www.cpj-accountants.be/Nieuws/2015/01/Vier-wist-je-datjes-over-restaurantkosten

https://www.youtube.com/watch?v=6WjmviTKXjk

 

 

Hoe kies je een goede restaurant uit?

Iedereen heeft een favoriete gerecht. Echter is niet iedereen instaat om zijn eigen favoriete gerechten voor te bereiden. Anderen hebben al jaren geleden dit ingezien en er op ingespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de grote business van restaurants dat momenteel in elke buurt of wijk te vinden is.
De zaak is door de jaren heen zo snel gegroeid, dat het op bepaalde momenten nu moeilijk geworden is, om een goede restaurant uit te kiezen. Vele restaurant houders hebben zich gespecialiseerd in bepaalde gerechter/menu’s, terwijl anderen het nog algemeen houden. Het ligt bij vele restauranten in de bedoeling dat klanten worden aangetrokken op basis van de menu’s die zij aanbieden. Echter zijn er ook restaurants die rekening houden met de keuzemogelijkheid van de klanten, en zich daarop toespitsen.
De vraag is nu: Hoe kies je een goede restaurant uit?
Denk aan onderwerpen als:
• Preferente gerechten
• Prijzen
• Vragen in eigen kringen
• Klantvriendelijk personeel
• Hygiëne
• Ambiance

Preferente gerechten
Natuurlijk is van belang om eerst te weten wat je wilt eten. Meestal stap je in een restaurant met de bedoeling een specifiek gerecht te eten. Daarmee wordt bedoeld dat je van te voren weet welk soort gerecht je wilt eten(Italiaans, Frans, Indiaas, etc). Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om in het restaurant een besluit te nemen, maar dan is er geen ruimte meer om de klassen van gerechten te veranderen. Ben je in een Indiaas restaurant, zou het moeilijk zijn om Chinees eten te verwachten. De keuze kan altijd van te voren worden gemaakt. De meeste restaurants beschikken over een eigen website of tenminste een pagina op socialmedia. Zoek daar wat informatie op over de mogelijkheden binnen het restaurant.
Prijzen
Daar de mogelijkheid er bestaat om van te voren in te kijken in de mogelijkheden bij de restaurants, bestaat bij de meesten ook direct de mogelijkheid om de prijzen door te nemen. Dit is van eminent belang. Je wilt niet in een restaurant zitten, eten, en aan het eind een rekening gepresenteerd krijgen, die je niet kunt betalen.
Vragen in eigen kringen
Vraag ook in de eigen kringen naar goede en kwalitatieve restaurants. Je zult zeker een persoon vinden die iets kan vertellen over een goede nacht bij een restaurant. In eigen kringen kan ook worden vernomen naar welke restaurants je niet zou moeten gaan vanwege de slechte ervaringen. Je bent opzoek naar een goede nacht en lekker eten, en niet een slechte ervaring.
Klantvriendelijk personeel
Wat ervaring betreft, heb je ook graag klantvriendelijke personeelsleden bij het restaurant. Hoe uitstralender de gezichten, hoe meer je kunt genieten van et eten. Stel nou eens voor dat een bepaalde serveerster met een zuur gezicht een bordje eten op tafel smijt en wegloopt. Dat is in ieder geval geen goede start van een maaltijd.

Hygiëne
Hygiëne is van eminent belang. Indien dat geen goed gezicht biedt, bestaat de mogelijkheid er dat je nooit geniet van het eten bij dat gekozen restaurant. In de meeste gevallen zie je niet in de keuken van de restaurant, maar de omgeving om zich kan vaak wat signalen bieden.
Ambiance
Ook is de ambiance voor de klanten belangrijk. De behoefte verschilt van bezoeker tot bezoeker. Bepaalde bezoekers houden van een gezellig/drukke sfeer, terwijl anderen van een rustige omgeving willen genieten.
Bekijk deze links voor wat extra informatie over restaurants:
http://believein.nl/lekker-uit-eten-de-6-dos-en-donts/
http://www.iartikel.nl/entertainment/hoe-kies-je-een-restaurant-2/